Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.1.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-22 10:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-04-22
Data końca składania ofert: wtorek 2020-05-19 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane potrzebne do realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)” o łącznej długości 4,448 km.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-04-22
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-04-22 10:13
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu212.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • SIWZ.docx76.33kB
  SIWZ

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału16.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu20.15kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 3 - Wzór formularza oferty54.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 4 - Wzór umowy177kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 5a - Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy (Pasieka Wał.)54.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 5b - Przedmiar robót, Kosztorys ofertowy (Chrusty)54.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót20.61kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. przynależn. do grupy kapitałowej18.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik 8a - Dokumentacja proj. (Pasieka Wał.).zip37.9MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik 8b - Dokumentacja proj. (Chrusty)40.2MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik 9a - STWiOR (Pasieka Wał)4.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
 • Załącznik 9b - STWiOR (Chrusty)4.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-22
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-22 10:20
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-24 12:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-04-24
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-04-24 12:13
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia314.96kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-24
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-24 12:13
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-24 12:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szczegółowa informacja:

W załącznikach poniżej informacja o zmianie ogłoszenia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-04-24
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-04-24 12:18
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia290.45kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-24
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-24 12:18
 • SIWZ - poprawiona76.18kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-04-24
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-24 12:18
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-28 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2020-04-28
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-04-28 13:37
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia1.3MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2020-04-28
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-04-28 13:38
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-04 17:50
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-05-04
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-05-04 17:51
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia639.63kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-05-04
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-05-04 17:52
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-06 14:10
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-05-06
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-05-06 14:10
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia562.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-05-06
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-05-06 14:11
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-13 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-05-13
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-05-13 12:52
Załączniki:
 • Zapytania i wyjaśnienia295.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-05-13
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-05-13 12:52
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-19 15:40
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-05-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-05-19 15:40
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert532.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-05-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-05-19 15:41
Remont drogi gminnej nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka oraz remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty - granica gminy Czerniewice (Podkonice)
data opublikowania zdarzenia: 2020-05-27 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: DG.271.1.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2020-05-27
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-05-27 15:26
Załączniki:
 • Informacja o wyborze oferty578.51kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2020-05-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-05-27 15:27
[drukuj]