Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

IRK.271.10.0.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony
Przebieg postępowania
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-14 13:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-10-14
Data końca składania ofert: czwartek 2020-10-22 godz. 10:00
Oznaczenie: IRK.271.10.0.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-10-14
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-10-14 13:03
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu290.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • SIWZ516kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • Zał. nr 1 - Formularz ofertowy25.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • Zał. nr 2 - Oświadczenie spełnianie warunków w postępowaniu18.84kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw o wykluczenia z postępowania19.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego20.26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • Zał. nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej18.52kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • Zał. nr 6 - Szczegółowe wymagania techniczne38.6kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • Zał. nr 7 - Wykaz wymagań technicznych38.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
 • Zał. nr 8 - Wzór umowy125.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-14 13:05
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-23 08:35
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.10.9.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-10-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-10-23 08:37
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert58.19kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-23 08:38
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-27 19:50
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRO.271.10.10.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-10-27
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-10-27 19:54
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty55.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
   data wytworzenia informacji: 2020-10-27
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2020-10-27 19:55
Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wojskiej - Gmina Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2020-11-03 14:50
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: IRK.271.10.13.2020
Szczegółowa informacja:

W załączniku informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Hubert Kozłowski
  data wytworzenia informacji: 2020-11-03
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2020-11-03 14:53
Załączniki:
[drukuj]