Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR-DG.271.2.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-07-01 14:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2021-07-01
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-07-19 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR-DG.271.2.2021
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2021-07-01
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-07-01 14:17
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu114.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • SWZ98.8kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 1 - Formularz ofertowy104.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu94kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia95.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 5 - Wykaz robót99.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 6 - Wykaz osób98.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 7 - Wzór umowy206.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu87.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Załącznik 9 - Przedmiar robót116kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
 • Dokumentacja projektowa (spakowanie 7-zip)4.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-01 14:19
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-07-14 19:25
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIR-DG.271.2.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
  data wytworzenia informacji: 2021-07-14
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-07-14 19:26
Załączniki:
 • Odpowiedzi na zapytania136.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-14 19:32
 • Załącznik 9 z korektą - Przedmiar robót148.1kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Belina-Kozłowska
   data wytworzenia informacji: 2021-07-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-14 19:32
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-07-19 15:45
Typ zdarzenia: informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Oznaczenie: RIR-DG.271.2.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-07-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-07-19 15:49
Załączniki:
 • Informacja o finansowaniu zamówienia131.32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-07-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-19 15:56
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-07-20 14:05
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIR-DG.271.2.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-07-20
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-07-20 14:08
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert142.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-07-20
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-20 14:09
Uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-07-28 16:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: RIR-DG.271.2.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-07-28
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-07-28 16:02
Załączniki:
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania227.15kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-07-28
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-28 16:03
[drukuj]