Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

DG.271.5.2013 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WE WSI PODLAS (172,00 m)
data opublikowania zdarzenia: 2013-07-18 14:45
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2013-07-18
Data końca składania ofert: wtorek 2013-08-06 godz. 10:00
Oznaczenie: DG.271.5.2013
Szczegółowa informacja:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w następujących zakresach:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

- Roboty pomiarowe (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza) - 0,17 km

- Wykonanie rowów odwadniających w gruncie kat. III - 91,00 m2

NAWIERZCHNIA:

- Mechaniczne oczyszczenie podłoża bitumicznego - 1.087,10 m2                                 

- Skropienie asfaltem podłoża bitumicznego - 1.087,10 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4,0 cm z betonu asfaltowego - 1.087,00 m2

- Skropienie asfaltem warstwy wiążącej - 1.087,10 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4,0 cm z betonu asfaltowego - 1.066,00 m2

ZJAZDY GOSPODARCZE:

- Wykonanie przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami - 24 m

- Wykonanie ścianek czołowych dla rur przepustowych pod zjazdami - 4 szt.

- Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne - 112,00 m2

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 112,00 m2

- Skropienie asfaltem podbudowy - 112,00 m2

- Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4,0 cm z betonu asfaltowego - 110,00 m2

- Umocnienie wlotów przepustów pod zjazdami płytami prefabrykowanymi na podłożu cementowo - piaskowym z wypełnieniem zaprawą cementową - 20,00 m2

OZNAKOWANIE PIONOWE:

- Ustawienie znaków: A-7 (2 szt.), A-6b (1 szt.), A-6c (1 szt.) na słupkach z rur stalowych - 4 szt.

ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE:

- Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, stabilizowanym mechanicznie - 340,00 m2

- Ręczne wykopanie kabla telekomunikacyjnego, montaż rury dwudzielnej osłonowej o średnicy do 200 mm na kablu, zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu - 15,00 m

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
  data wytworzenia informacji: 2013-07-18
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2013-07-18 14:27
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-06 14:39
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu118.76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:29
 • SIWZ236kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:29
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy42kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:30
 • Załącznik nr 2 - przedmiar robót, kosztorys ofertowy75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:30
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2013-07-18 14:31
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków27.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:34
 • Załącznik nr 4 - projekt umowy95kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:35
 • Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:35
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia26kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:36
 • Załącznik nr 7 - wykaz narzędzi i urządzeń technicznych42.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:40
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2013-07-18 14:40
 • Załącznik nr 8 - informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej36kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:41
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna1.3MB
  pliki spakowane programem 7-Zip

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:42
 • Projekt techniczny2.5MB
  pliki spakowane programem 7-Zip

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:43
 • Rysunki3.9MB
  pliki spakowane programem 7-Zip

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-07-18
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-07-18 14:45
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WE WSI PODLAS
data opublikowania zdarzenia: 2013-08-06 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2013-08-06 14:41
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty489.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Bonio
   data wytworzenia informacji: 2013-08-06
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2013-08-06 14:42
[drukuj]