Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OŚ.271.2.2014 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2014-04-16 13:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2014-04-16
Data końca składania ofert: wtorek 2014-05-27 godz. 10:00
Oznaczenie: OŚ.271.2.2014
Szczegółowa informacja:

„Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego p.n.: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy  z terenu Gminy Rawa Mazowiecka”,  zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Jakubiak
  data wytworzenia informacji: 2014-04-16
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2014-04-16 12:41
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-25 08:52
Załączniki:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2014-05-12 10:00
Typ zdarzenia: informacja
Szczegółowa informacja:

Dodano Ogłoszenie Usługi Wywozu Odpadów

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2014-05-12
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2014-05-12 09:19
 • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-12 09:20
Załączniki:
 • Ogłoszenie Usługi Wywozu Odpadów64.65kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2014-05-12
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-05-12 09:20
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2014-05-12 09:20
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2014-05-15 14:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zamawiający zmienia treść SIWZ oraz projekt umowy. Szczegóły w załącznikach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2014-05-15
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2014-05-15 13:29
Załączniki:
 • Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Postępowania187.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2014-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-05-15 13:34
 • Zaktualizowany projekt umowy223.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2014-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-05-15 13:31
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2014-05-15 14:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Szczegółowa informacja:

Zapytanie Wykonawcy wraz z udzielonymi wyjaśnieniami

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
  data wytworzenia informacji: 2014-05-15
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2014-05-15 13:35
Załączniki:
 • Zapytania i odpowiedzi do SIWZ243.75kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2014-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-05-15 13:36
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2014-05-28 10:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2014-05-28 09:48
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty68.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Gierach
   data wytworzenia informacji: 2014-05-28
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2014-05-28 09:49
[drukuj]