Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OE.271.1.16.2018 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-06-07 11:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2018-06-07
Data końca składania ofert: piątek 2018-06-15 godz. 10:00
Oznaczenie: OE.271.1.16.2018
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Rawa Mazowiecka. Zakup realizowany jest w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-06-07
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-06-07 11:36
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu228.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • SIWZ184.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia741kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy151.81kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału152.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia153.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 5 - oferta wzór155.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. przynalezności do grupy kapitałowej153.15kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 7 - wykaz wykonanych dostaw sprzętu informatycznego154.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 8 - wykaz osób153.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
 • Załącznik nr 9 - wykaz oferowanego sprzętu150.44kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-07
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-07 11:39
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-06-19 08:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OE.271.1.17.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-06-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-06-19 08:18
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert264.57kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-19 08:19
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Rawa Mazowiecka w ramach projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno – komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego"
data opublikowania zdarzenia: 2018-06-19 08:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OE.271.1.18.2018
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2018-06-19
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2018-06-19 08:21
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty309.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2018-06-19
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2018-06-19 08:21
[drukuj]