Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

OE.271.1.2019 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony unieważniony
Przebieg postępowania
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-17 15:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2019-09-17
Data końca składania ofert: środa 2019-09-25 godz. 11:00
Oznaczenie: OE.271.1.2019
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu TIK wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-17
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-09-17 15:39
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu399.83kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • SIWZ196.08kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia251kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 2 - projekt umowy166.34kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału165.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia162.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 5 - oferta wzór172.27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. przynalezności do grupy kapitałowej162.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 7 - wykaz wykonanych dostaw sprzętu informatycznego164.14kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 8 - wykaz osób163.08kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 9 - wykaz oferowanego sprzętu162.43kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
 • Załącznik nr 10 - szczegółowy wykaz dostaw156.73kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-17 15:43
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-23 16:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.1.1.2019
Szczegółowa informacja:

Zapytania Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-09-23 15:58
Załączniki:
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu64.25kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-23 15:59
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-23 16:00
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.1.1.2019
Szczegółowa informacja:

Poniżej informacja o zmianie treści SIWZ wraz z załącznikami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-09-23 16:02
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu35.66kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-23 16:04
 • Informacja o zmianie treści SIWZ65.22kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-23 16:04
 • SIWZ- wersja 23.09.2019r.196.87kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-23 16:04
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - wersja 23.09.2019r.248.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-23 16:04
 • Załącznik nr 9 - wykaz oferowanego sprzętu - wersja 23.09.2019r.162.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-23 16:04
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-25 13:30
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: OE.271.1.1.2019
Szczegółowa informacja:

Zapytania Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami w załączniku poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-25
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-09-25 13:31
Załączniki:
 • Pytania i odpowiedzi do przetargu52.47kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-25
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-25 13:32
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-30 08:55
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OE.271.1.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-30
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-09-30 08:56
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert67.37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-30 08:57
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-09-30 15:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: OE.271.1.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-09-30
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-09-30 15:00
Załączniki:
 • Sprostowanie informacji z otwarcia ofert66.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-09-30
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-09-30 15:01
„Wiedza na piątkę z plusem!” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
data opublikowania zdarzenia: 2019-10-01 11:00
Typ zdarzenia: unieważnienie
Oznaczenie: OE.271.1.2019
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o unieważnieniu przetargu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
  data wytworzenia informacji: 2019-10-01
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2019-10-01 11:04
Załączniki:
 • Informacja o unieważnieniu postępowania51.04kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Sebastian Kobierski
   data wytworzenia informacji: 2019-10-01
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2019-10-01 11:05
[drukuj]