Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR-DG.271.2.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-10 12:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2021-08-10
Data końca składania ofert: czwartek 2021-08-26 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR-DG.271.2.2021
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-08-10
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-08-10 12:10
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu113.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • SWZ102.33kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 1 - Formularz ofertowy43.17kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu97.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia100kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 4 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu80.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 5 - Wykaz robót99.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 6 - Wykaz osób98.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 7 - Wzór umowy223.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 8 - Identyfikator postępowania na miniPortalu91.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Załącznik 9 - Przedmiar robót116.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
 • Dokumentacja projektowa (spakowanie 7-zip)4.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-10 12:14
Uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-26 12:23
Typ zdarzenia: informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Oznaczenie: RIR-DG.271.2.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-08-26
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-08-26 12:24
Załączniki:
 • Informacja o finansowaniu zamówienia42.78kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-26
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-26 12:24
Uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-08-26 14:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIR-DG.271.2.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-08-26
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-08-26 14:04
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert48.31kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-08-26
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-08-26 14:05
Uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznych dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka
data opublikowania zdarzenia: 2021-09-06 09:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: RIR-FZ.271.2.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-09-06
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-09-06 09:35
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty48.76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-09-06
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-09-06 09:35
[drukuj]