Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR-FZ.271.1.2021 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie
data opublikowania zdarzenia: 2021-06-09 15:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2021-06-09
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-06-28 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR-FZ.271.1.2021
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie".

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia informacji: 2021-06-09
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-06-09 15:47
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu104.72kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • SWZ76.46kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 1 - Przedmiar robót185.37kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 2 - Formularz ofertowy46.38kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 3a - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu29.39kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 3b - Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu29.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 4a - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia34.29kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 4b - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia34.13kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu35.99kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 6 - Wykaz robót36.21kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 7 - Wykaz osób76kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 8 - Wzór umowy53.11kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 8 - Zał. 3 ośw. podwyk.12.88kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 8 - Zał. 7 protokołu odbioru13.79kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 8 - Zał. 8 karta gwarancyjna14.02kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 8 - Zał. 9 RODO14.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 9 - Identyfikator postępowania na miniPortalu34.67kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 10 - Zobowiązanie43.9kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Załącznik 11 - Oświadczenia o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia45.07kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:57
 • Dokumentacja (Spakowanie 7-zip)11.5MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-09 15:59
Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie
data opublikowania zdarzenia: 2021-06-23 16:20
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIR-FZ.271.1.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia informacji: 2021-06-23
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-06-23 16:22
Załączniki:
 • Odpowiedzi na zapytania103.92kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-23 16:24
 • Murek oporowy6MB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-23 16:24
 • Uzupełnienie wymagań dla roślin254.6kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-23
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-23 16:24
Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie
data opublikowania zdarzenia: 2021-06-28 15:15
Typ zdarzenia: informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Oznaczenie: RIR-FZ.271.1.2021

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
  data wytworzenia informacji: 2021-06-28
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-06-28 15:19
Załączniki:
 • Informacja o finansowaniu zamówienia95.35kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Paweł Jakubowski
   data wytworzenia informacji: 2021-06-28
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-28 15:19
Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie
data opublikowania zdarzenia: 2021-06-29 15:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIR-FZ.271.1.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja z sesji otwarcia ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-06-29
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-06-29 15:16
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert143.97kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-06-29
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-06-29 15:17
Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie
data opublikowania zdarzenia: 2021-07-10 13:25
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: RIR-FZ.271.1.2021
Szczegółowa informacja:

W załączniku poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2021-07-09
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2021-07-10 13:29
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty52.28kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2021-07-09
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2021-07-10 13:29
[drukuj]