Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

RIR-DG.271.3.2022 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin, remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże oraz remont drogi wewnętrznej Przewodowice - Julianów Raducki
data opublikowania zdarzenia: 2022-02-01 17:05
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2022-02-01
Data końca składania ofert: czwartek 2022-02-17 godz. 12:00
Oznaczenie: RIR-DG.271.3.2022
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest: "Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin, remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże oraz remont drogi wewnętrznej Przewodowice - Julianów Raducki", polegająca na remoncie istniejących, użytkowanych dróg gminnych i drogi wewnętrznej o łącznej długości 3,68 km. Szczegółowy zakres robót, jakie Wykonawca ma obowiązek wykonać podczas realizacji zamówienia określają dokumentacje projektowe na wykonanie remontu w/w dróg oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (Załącznik nr 10a, 10b, 10c). 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2022-02-01
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2022-02-01 16:44
Załączniki:
Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin, remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże oraz remont drogi wewnętrznej Przewodowice - Julianów Raducki
data opublikowania zdarzenia: 2022-02-10 09:05
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SWZ
Oznaczenie: RIR-DG.271.3.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2022-02-10
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2022-02-10 09:06
Załączniki:
 • Wyjaśnienia do treści SWZ50.49kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2022-02-10
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2022-02-10 09:07
Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin, remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże oraz remont drogi wewnętrznej Przewodowice - Julianów Raducki
data opublikowania zdarzenia: 2022-02-14 12:45
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SWZ
Oznaczenie: RIR-DG.271.3.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2022-02-14
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2022-02-14 12:47
Załączniki:
 • Wyjaśnienia do treści SWZ173.87kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2022-02-14
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2022-02-14 12:47
Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin, remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże oraz remont drogi wewnętrznej Przewodowice - Julianów Raducki
data opublikowania zdarzenia: 2022-02-17 12:10
Typ zdarzenia: informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Oznaczenie: RIR-DG.271.3.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2022-02-17
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2022-02-17 12:14
Załączniki:
 • Informacja o finansowaniu zamówienia51.41kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2022-02-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2022-02-17 12:14
Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin, remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże oraz remont drogi wewnętrznej Przewodowice - Julianów Raducki
data opublikowania zdarzenia: 2022-02-17 14:45
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: RIR-DG.271.3.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2022-02-17
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2022-02-17 14:45
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert71.74kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2022-02-17
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2022-02-17 14:46
Remont dróg gminnych nr 113108 E i nr 113125 E w miejscowości Pukinin, remont drogi gminnej nr 113118 E Bogusławki Małe - Bogusławki Duże oraz remont drogi wewnętrznej Przewodowice - Julianów Raducki
data opublikowania zdarzenia: 2022-03-02 13:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: RIR-DG .271.3.2022

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
  data wytworzenia informacji: 2022-03-02
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2022-03-02 13:01
Załączniki:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty68.62kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Bigos
   data wytworzenia informacji: 2022-03-02
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2022-03-02 13:01
[drukuj]