Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.rawam.ug.gov.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Sprawowanie opieki nad chorym w domu
data opublikowania zdarzenia: 2012-05-15 11:10
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2012-05-15
Data końca składania ofert: wtorek 2012-06-05 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki nad chorym w domu. Opieka ta dotyczy chorych zamieszkujących teren gminy Rawa Mazowiecka.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
  data wytworzenia informacji: 2012-05-15
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-05-15 10:47
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu38.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
   data wytworzenia informacji: 2012-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-15 10:49
 • SIWZ69.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
   data wytworzenia informacji: 2012-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-15 10:50
 • Formularz Nr 1 - Oferta32kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
   data wytworzenia informacji: 2012-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-15 10:50
  • zmodyfikował: Sebastian Kobierski
   ostatnia modyfikacja: 2012-05-15 10:51
 • Formularz Nr 2 - Oświadczenie27kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
   data wytworzenia informacji: 2012-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-15 10:50
 • Formularz Nr 3 - Wykaz28.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
   data wytworzenia informacji: 2012-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-15 10:51
 • Formularz Nr 4 - Umowa34.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
   data wytworzenia informacji: 2012-05-15
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-05-15 10:52
Sprawowanie opieki nad chorym w domu
data opublikowania zdarzenia: 2012-06-05 11:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: GOPS/P/01/8136/2012
Szczegółowa informacja:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej informuje, iż w dniu 05.06.2012r. dokonano oceny złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na „sprawowanie opieki nad chorym w domu” /CPV 85.31.21.00-0/.

Wybrano ofertę złożoną przez Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 90-451 Łódź ul. Piotrkowska 203/205 z ceną ofertową brutto 12,50 zł./ słownie: dwanaście złotych 50/100/  za jedną godzinę.

Oferent spełnia warunki przetargu wymienione w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz przyjął pozostałe warunki wyszczególnione w specyfikacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
  data wytworzenia informacji: 2012-06-05
 • zdarzenie opublikował: Sebastian Kobierski
  data dodania: 2012-06-05 10:27
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu23kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Bożena Rosa
   data wytworzenia informacji: 2012-06-05
  • załącznik opublikował: Sebastian Kobierski
   data dodania: 2012-06-05 10:27
[drukuj]